top of page

NOA Restoran

Arhitekt

Sisearhitekt

Graafiline disain

Fotograaf

Asukoht

Pindala

   Aasta

 

Tarmo Piirmets

Viimsi

3087 m²

2014

Tartu kesklinnas on juba mitu suuremahulist kaubandushoonet. Antud piirkonda projekteeritav uus hoonekompleks peaks neist erinema, olema sõbralikum, arhitektuurselt kvaliteetsem ning linnaruumi suhtes avatum. Planeeritav ala lõikab ära tänasel päeval linnaehituslikult olulise jalakäigu suuna, mis ühendab vanalinna Tartu bussijaamaga. Kõnealune trajektoor peaks olema kergliiklejatele avatud, mistõttu traditsiooniline, ühes mahus planeeritud kaubanduskeskuse ülesehitus siia ei sobi. Töös on jagatud vajalik ruumiprogramm funktsioonide järgi jämedalt kahte plokki, mille tulemusel tekib nende vahele uus jalakäijate ala, mis ühendab omavahel Aleksandri ja Turu tänavaid. Aleksandri ja Turu tänava fassaadid kujutavad justkui lehtreid, mis suunavad jalakäijad magnetina sisetänavasse. Olemasolev puu Turu tänava poolse trepistiku ees on plaanis säilitada.

Hoone välisviimistluses on domineeriv must tellis. Tegu on väärika, ajatu ja lihtsalt ekspluateeritava materjaliga, mis on Tartu linnapildile väga omane. Sissepääsude esised viltused klaasseinad on kaetud valge trükitud tekstuuriga. Vastavalt ruumide vajadusele on muster tihedam või hõredam. Hoonet läbiva jalakäigutänava seinad ja lagi on kaetud diagonaalse laudisega, mis loob sisetänavas sooja ja sissekutsuva tunde. Kaaristutega markeeritud sissepääsud teeninduspindadele sisetänaval on inspireeritud Tartu ajaloolisest arhitektuurist.

bottom of page